גלש

גלש
גָּלַש(b. h.; cmp. גלה) 1) to come in sight, to come forth. Cant. R. to IV, 1 (ref. to שגלשו מהרוכ׳ ib.) הר שגלשתן מתוכה עשיתיו גלעד לאו״ה (not … תי) the mountain (of trouble) out of which ye came in sight again (ye escaped), I (the Lord) made it a hill of witness (a warning) to the nations; אי זה זה ים כוף what is this? It is the Red Sea (which R. Joshua … translated into Chaldean: טורא דאתנהרתון מן גווה); ib. to IV, 4 הר שג׳ … הר סיני I made your escape memorable to the nations, it is Mount Sinai (by the giving of the Law); ib. repeatedly (referring to various escapes from dangers). Hif. הִגְלִיש to bring to light, to publish. Ib. to IV, 1 ומה הגלשה הִגְלַשְׁתִּיוכ׳ (Ar. ed. Koh. גלשה) and what publication (institution or law) have I (the Lord) brought to light out of that event? Hof. הוּגְלָש (denom. of גֶּלֶש baldness) to be made hot enough for scalding the hair or feathers of an animals skin. Part. מוּגְלָש, pl. מוּגְלָשִׁין seething water. Pes.37b (Rabad to Eduy. V, 2 quotes a version מַגְלוֹשִׁין scalding water, Ar. מֵי גְלָשִׁים, fr. גֶּלֶש; Y.Ḥull.I, 58a top חַמִּין).

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

  • גלש — 1 v. לגלוש, להחליק, לרדת במגלשה, להתגלץ , ליפו 2 v. להחליק, לרדת, להידרדר; לעשות סקי; לעלות על גדותיו, לגאות, להישפך; לדאות, לרחף, לעוף; לשוטט באינטרנט, לעבור מאתר לאתר באינטרנט לשם חיפוש מידע או למטרת בידור; לזפזפ, לעבור מהר מערוץ לערוץ… …   אוצר עברית

  • עבר על גדותיו — גלש, לא יכול להכיל {{}} …   אוצר עברית

  • עלה על גדותיו — גלש, לא יכול להכיל {{}} …   אוצר עברית

  • פרז — 1 v. הפריזו בו, הוגזם, הגזימו בו, נופח, הופקע, הוגדל יותר מאשר במציאות, הפליגו בהערכתו, חרג מהמקובל, גלש מעבר 2 v. להגזים, להפליג, לנפח, להפקיע, להגדיש את הסאה, לעבור את הגבול, להגדיל יותר מאשר במציאות, להרבות, לעשות יותר מדי, לחרוג מהמקובל, לאבד …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”